Przetarg: Budowa i przebudowa kolektora sieci wodociągowej magistralnej od SUW w Rozmierce do SW w Strzelcach Opolskich

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa kolektora sieci wodociągowej magistralnej od SUW w Rozmierce do SW w Strzelcach Opolskich” gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny Rozmierka, Szymiszów i Strzelce Opolskie Ofertę należy przesłać na...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wymienionych działek niezabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich między ulicami Opolską i Miodową (teren byłego Zakładu Zieleni Miejskiej)

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich między ulicami Opolską i Miodową (teren byłego Zakładu Zieleni Miejskiej)

Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej, Chabrowej, Lawendowej, Ferta w Strzelcach Opolskich wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.”

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej, Chabrowej, Lawendowej, Ferta w Strzelcach Opolskich wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.” Ofertę należy przesłać na adres e-mail: przetargi@swik.com.pl do dnia...

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” UWAGA! Zmiana zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. UWAGA! We wzorze umowy usunięto omyłkę pisarską. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien skalkulować wszelkie ryzyka zmiany ceny. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia...