Władze Spółki:

Marian Waloszyński      –    Prezes Zarządu

Dorota Pietrowska         –    Prokurent


Rada Nadzorcza: 

Henryk Griner           –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Rurynkiewicz    –  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Waldemar Piontek   –  Sekretarz Rady Nadzorczej