Władze Spółki:

Marian Waloszyński      –    Prezes Zarządu

Tomasz Gibki                   –    Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu

Dorota Pietrowska         –    Prokurent

Rada Nadzorcza:

 

Henryk Griner           –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Rurynkiewicz    –  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Waldemar Piontek   –  Sekretarz Rady Nadzorczej