Program zabudowy szeregowej „Osiedle w Zieleni”.

1. Założenia.

  • Etapy projektu Osiedle w Zieleni
  • Projekt wstępny zabudowy szeregowej
  • Spotkanie informacyjne
  • Projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim
  • Wstępne umowy z uczestnikami projektu
  • Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
  • Umowy z uczestnikami projektu Osiedle w Zieleni
  • Realizacja inwestycji
  • Oddanie do użytkowania
  • Wykup domku szeregowego

Etapy realizacji zabudowy szeregowej.

Etap I
– budowa 8 domów


Etap II
– budowa 8 domów


Etap III
– budowa 11 domów

Finansowanie inwestycji.

Wpłata wstępna – 10 % wartości
Wpłata I – 20 % wartości po zakończeniu 30 % inwestycji
Wpłata II – 25 % wartości po zakończeniu 55 % inwestycji
Wpłata III – 25 % wartości po zakończeniu 80 % inwestycji
Wpłata końcowa 20 % wartości w momencie wykupu.

2. Projekt (materiały z przetargu).

PB_01_strona_tytulowa.pdf

PB_02_opis_techniczny.pdf

PB_03_zagospodarowanie_terenu.pdf

PB_04_architektura.pdf

PB_05_konstrukcja.pdf

PB_06_instalacje.pdf

PB_07_elektryka.pdf

Przedmiar.pdf

STWiOR_01_specyfikacje.pdf

STWiOR_02_tabela_rownowaznosci.pdf,

3. Mapa z numeracją domów.

4.Ceny domów.

Kalkulacje cen.pdf

5.Projekt umowy uczestnictwa.

Umowa o uczestnictwie w programie.pdf