Zakończenie konkursu – imiona dla małż

Serdeczne podziękowania za udział w Konkursie dla dzieci pt. „Szukamy  imion dla małży” do którego zaangażowała się: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich. Celem konkursu było zainteresowanie się tematyką wody. Nagrody zostały...

Wyniki konkursu Imiona dla Małż

W dniu 22.04.2024r. o godzinie 11:00 w wyniku głosowania Komisja Konkursowa powołana w sprawie konkursu dla dzieci pt. „Szukamy imion dla małży” organizowanego za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Strzelcach Opolskich w szkołach podstawowych położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie wyłoniła osiem imion dla małży spośród nadesłanych 17 propozycji imion: 1.      Hydruś 2.      Filtruś 3.      Kontroluś 4.      Biofiltruś 5.      Czyścioch 6.      Wodniaczek...

Przetarg: Budowa i przebudowa kolektora sieci wodociągowej magistralnej od SUW w Rozmierce do SW w Strzelcach Opolskich

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa kolektora sieci wodociągowej magistralnej od SUW w Rozmierce do SW w Strzelcach Opolskich” gm. Strzelce Opolskie obręb ewidencyjny Rozmierka, Szymiszów i Strzelce Opolskie Ofertę należy przesłać na...

NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (branża wodno-kanalizacyjna) OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU 1. Opis stanowiska, zakres wykonywanych na stanowisku zadań: 2. Niezbędne wymagania: 3. Mile widziane: 4. Wymagane dokumenty: 5. Spółka oferuje: Spółka informuje, iż zgodnie z Art. 221 § 5 Kodeksu Pracy...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wymienionych działek niezabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich między ulicami Opolską i Miodową (teren byłego Zakładu Zieleni Miejskiej)

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w Strzelcach Opolskich między ulicami Opolską i Miodową (teren byłego Zakładu Zieleni Miejskiej)

Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z...