Wykaz postępu prac  zrealizowanych w ramach  projektu pn. : Modernizacja oczyszczalni ścieków , systemu sieci
wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie.
Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0121/17   Projekt zrealizowany                      W trakcie realizacji
Lp. Nazwa zamówienia Planowany/ wykonany rezultat Rodzaj zamówienia: Wartość zawartej umowy – netto (PLN) Termin podpisania umowy Termin realizacji
1. Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni wraz z budową suszarni osadów i instalacjami OZE             1 kpl Usługi 266 200,00 zł 22.03.2016 r. 2016 r.
2. Modernizacja części mechanicznej i biologicznej z rozbudową systemu sterowania i  budową instalacji fotowoltaicznej  na  oczyszczalni w Strzelcach Opolskich 1 szt. Roboty budowlane 35 108 202,45 zł 19.02.2019 r. 31.10.2021 r.
3. Budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich 2 hale suszarni Roboty budowlane 13 117 275,28 zł 19.02.2019 r. 31.10.2021 r.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ul. 1 Maja 209,12 mb – grawitacyjna;              183,35 mb – tłoczna Roboty budowlane 624 021,48 zł 29.03.2020 r. 30. 05. 2021 r.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich , w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 774,37 mb sieci + 102,72 mb odgałęzień kanalizacyjnych Roboty budowlane 1 050 480,25 zł 07.08.2018 r. 19.07.2019 r.
6.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) 573,9 mb – kanał grawitacyjny;    328,8 mb  kanał tłoczny Roboty budowlane 338 781,25 24.04.2017 r. 19.12.2017 r.
Wymiana sieci wodociągowej  w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) 523,3 mb 267 440,07
7. Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnych
w Gminie Strzelce Opolskie
4 kpl Usługi 153 363,60 zł 01.04.2016 r. 31.03.2017 r.
Projekt modernizacji sieci wodociągowych i stacji wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie 4 kpl 253 436,40 zł
8. Modernizacja systemu sieci wodociągowych  w Gminie Strzelce Opolskie Etap I i II (ul. Leśna, Zakładowa) 1274,99 mb  sieci + 125,23 mb odgałęzienia Roboty budowlane 1 090 866,13 zł 07.08.2018 r. 14.06.2019 r.
Modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich ul. Leśna, Zakładowa Etap I
i II
642,11 mb sieci + 112,81 mb odgałęzień kanalizacyjnych 843 546,88 zł
9. Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie ( w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) 4 szt. Roboty budowlane 5 022 606,27 zł 07.02.2019 r. 03.03.2020 r.
Rozbudowa stacji w Błotnicy Strzeleckiej o technologię uzdatniania wody 4 szt. Roboty budowlane 699 000,00 zł 30.06.2021 r. 15. 12. 2021 r.
Budowa sieci kanalizacyjnych z budynków SUW   (w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) Kadłub: 165,2 mb kanalizacji; Szczepanek: 33,35 mb kanalizacji; Rozmierka: 31,5 mb kanalizacji ; Błotnica Strzelecka: 36,25 mb kanalizacji Roboty budowlane 544 968,03 zł 07.02.2019 r. 03.03.2020 r.
10. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich 588,3 mb sieci + 260,5 mb odgałęzienia Roboty budowlane 528 395,85 zł 07.02.2019 r. 23.01.2020 r.
11. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej
w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie.
1851,57 mb + 244,04 mb przyłączy Roboty budowlane 1 542 091,96 zł 07.02.2019 r. 23.01.2020 r.
12.  Przebudowa  i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW –węzła MaW1 do węzła MaW 56) 2140,8 mb Roboty budowlane 1 680 000,00 zł 07.01.2020 r. 30. 06. 2021r.
13.  Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina 1615,75 mb sieci + 176,15 mb odgałęzienia Roboty budowlane 845 000,00 zł 09.01.2020 r. 02.10.2020 r.
14. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich 474,9 mb Roboty budowlane 618 731,69 zł 09.01.2020 r. 30.04.2021 r.
15. Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Op. od węzła MAW 56 do węzła MAW63 dla sieci magistralnej oraz od w. Mr W1 do MrW19 dla sieci rozdzielczej    (od torów do ul. Szpitalnej) 226,79 mb magistrali + 403,55 mb sieci rozdzielczej Roboty budowlane 567 767,25 zł 31.03.2020 r. 30. 05. 2021r.
16. Przebudowa sieci wodociągowej
w ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
947,1 mb Roboty budowlane 1 250 000,00 zł 27.09.2019 r. 28.08.2020 r.
Przebudowa sieci  kanalizacyjnej
w ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
837,8 mb Roboty budowlane 1 350 000,00 zł 27.09.2019 r. 28.08.2020 r.
17. Przebudowa  kanalizacji sanitarnej
w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich,
852 mb (rękaw termoutwardzalny), 111 mb (wykop otwarty) Roboty budowlane 1 441 342,48 zł 07.12.2020 r. 07. 12. 2021 r.
18. Przebudowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich. 328 mb sieci + 27 mb odgałęzienia Roboty budowlane 415 121,27 zł 01.12.2020 r. 01. 12. 2021 r.
19. Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja  w Strzelcach Opolskich  od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła  MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej.
b) Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach  prywatnych na w/w odcinku.
589 mb magistrali + 558,65 mb sieci rozdzielczej Roboty budowlane 1 743 879,08 zł 01.12.2020 r. 30. 11. 2021 r.
20. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej
w ul.  Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
340,05 mb sieci  + ok. 25 mb odgałęzień kanalizacyjnych Roboty budowlane 575 622,43 zł 05.02.2021 r. 04. 02. 2022 r.
21. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
984,21 mb sieci + 121,63 mb odgałęzień wodociągowych Roboty budowlane 1 372 738,00 zł 05.02.2021 r. 04.02.2022 r.
Przebudowa  i remont sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich 701,1 mb sieci – renowacja;
68,65 mb  sieci – wymiana kanału
Roboty budowlane 847 442,00 zł 05.02.2021 r. 04.02.2022 r.
22. Nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich nie dotyczy Usługi 754 538,82 zł 23.05.2018 r. 31.10.2021 r.
23. Nadzór Inwestorski  dla zadań: modernizacji i budowy systemu sieci kanalizacyjnych
w Strzelcach Opolskich część I i II
nie dotyczy Usługi 138 679,79 zł 14.12.2018 r. 30.06.2022 r.
24.  Nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacji i budowy systemu sieci wodociągowych i SUW
w Gminie Strzelce Opolskie – część I i  II
nie dotyczy Usługi 301 937,37 zł 14.12.2018 r. 30.06.2022 r.
25.  Dostawa agregatu pompowego  na oczyszczalnię ścieków 1 szt. Dostawy 159 000,00 zł 15.07.2016 r. 27.07.2016 r.
26.  Dostawa koparko-ładowarki  na oczyszczalnię ścieków 1 szt. Dostawy 578 000,00 zł 08.07.2019 r. 02.09.2019 r.
Dostawa ładowarki na oczyszczalnię ścieków 1 szt. Dostawy 26.03.2020 r. 25.05.2020 r.
Razem: 75 391 476,08 zł