Procedura postępowania w zakresie montażu wodomierza dodatkowego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) obowiązująca w SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

  1. Złożenie pisemnego wniosku przez Odbiorcę o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania ze strony internetowej Spółki);
  2. Wydanie przez Spółkę warunków technicznych dotyczących wymogów instalacyjnych i warunków montażu wodomierza dodatkowego;
  3. Ustalenie (telefoniczne/pisemne/ustne) terminu odbioru technicznego instalacji w miejscu montażu wodomierza;
  4. Złożenie pisemnego wniosku przez Odbiorcę na zawarcie umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania ze strony internetowej Spółki);
  5. Zawarcie umowy na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej;
  6. Montaż i plombowanie wodomierza wraz nakładką do zdalnego odczytu, przez upoważnionych pracowników Spółki.

Terminy realizacji:

  • warunki techniczne określające wymogi montażu wodomierza dodatkowego wydawane są do 30 dni od złożenia wniosku;
  • terminy odbioru instalacji i montażu wodomierza uzgadniane są indywidualnie z Odbiorcą (do 30 dni);
  • umowa na rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej przygotowywana jest do podpisu do 30 dni od złożenia wniosku;