Z początkiem lutego 2024r. na głównym ujęciu wody w Strzelcach Opolskich uruchomiony został System Biomonitoringu SYMBIO. Jest to jedyny, dostępny na rynku w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy, system monitorowania ujmowanej wody (on-line), zwiększający bezpieczeństwo pod względem ogólnej jej toksyczności.

W naszym Systemie zastosowaliśmy małże słodkowodne – Skójkę zaostrzoną, których naturalną reakcją na nagłą, znaczną zmianę ogólnej toksyczności wody jest zamykanie muszli małża. Reakcja ta jest szybka i jednoznaczna – następuje zamknięcie muszli grupy małży. Dodatkową zaletą przemawiającą za ich wykorzystaniem na potrzeby skonstruowania bezobsługowego systemu zabezpieczenia ujęć, jest praktycznie osiadły tryb życia.

Opis sytemu przez producenta dostępny na stronie: https://www.prote.pl/PL-H16/symbio-zabezpieczenie-ujec-wody-przed-naglym-skazeniem.html

Nasz system można obserwować w transmisji steamingowej:

YouTube video
YouTube video