Nasze przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Opolu w rejestrze handlowym z godłem KRS 0000131719, pod firmą:
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy (w całości opłacony) wynosi 73.488.800 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 133.616 (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset szesnaście) udziałów.

Wartość nominalna udziału wynosi 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych.

Wspólnicy Spółki:

  • Gmina Strzelce Opolskie

posiadane udziały: 120.797 (sto dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 66.438.350 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych.

  • Gmina Jemielnica

posiadane udziały: 12.819 (dwanaście tysięcy osiemset dziewiętnaście) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 7.050.450 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych.

Statystyczny numer identyfikacyjny – regon 530997537
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu