Nasza firma eksploatuje sieci wodociągowe na terenie całej Gminy Strzelce Opolskie. Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają miasto Strzelce Opolskie i wszystkie wsie (7 wodociągów grupowych i 1 zbiorowy).
Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę samo miasto Strzelce Opolskie, oraz wsie Biadacz, Rożniątów, Szymiszów, Brzezina i Warmątowice.
Woda do systemu dostarczana jest z kilku studni głębinowych ujmujących wody podziemne ze zbiorników wód podziemnych triasu środkowego GZWP – 333 (pokłady wapienia muszlowego) , oraz triasu dolnego GZWP nr 335 (pstry piaskowiec).
Ze zbiorników tych ujmowana jest również woda dla pozostałych mieszkańcy całej gminy Strzelce Opolskie. GZWP – 333 obejmuje większą część gminy i wykazuje bardzo dużą zasobność. Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby wynikające z funkcji gospodarczych (np. przemysł wodochłonny), a także mieszkalnictwa.

Wodociągi grupowe obejmują następujące miejscowości:

 • Wodociąg Kalinowice:
  • Kalinowice
  • Kalinów
  • Niwki
  • Ligota Dolna
  • Dolna Lipa
 • Wodociąg Sucha:
  • Sucha
  • Rozmierz
 • Wodociąg Rozmierka:
  • Rozmierka
  • Jędrynie
 • Wodociąg Kadłub:
  • Kadłub
  • Grodzisko
  • Osiek
  • Spórok (Gmina Kolonowskie)
 • Wodociąg Szczepanek:
  • Szczepanek
  • Dziewkowice
 • Wodociąg Błotnica Strzelecka:
  • Błotnica Strzelecka
  • Płużnica
 • Wodociąg Farska Kolonia (końcówka ul.Osieckiej w Strzelcach Opolskich)

Wyjąwszy przysiółek Farska Kolonia (jedna studnia), wszystkie wodociągi uzbrojone są w dwie studnie głębinowe tłoczące wodę do zbiorników wody lub zbiorników hydroforowych i dalej do odbiorców systemem rurociągów rozdzielczych.