OFERTA PRACY

PRACOWNIK DZIAŁU MONITORINGU SIECI Wymagania niezbędne: • wykształcenie minimum średnie, • nieposzlakowana opinia, • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, • dyspozycyjność, • wysoka kultura osobista i umiejętność bezpośredniego kontaktu z klientem, • odpowiedzialność, uczciwość, sumienność i chęć do pracy, • podstawowa znajomość obsługi komputera i urządzeń elektronicznych, • prawo jazdy kat. B, Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:...

Zawiadomienie o awarii

Zawiadamiamy odbiorców STRZELEC OPOLSKICH z ulicy Gogolińskiej z budynków nr 2 – ( Bank Spółdzielczy Leśnica ), 4, 4a – ( Przedsiębiorstwo DREMEX ),4b, 4c, 4d, 4e, że w wyniku awarii sieci wodociągowej na ul. Strzelców Bytomskich do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 14:00, wystąpi przerwa w dostawie wod., Za zaistniałe niedogodności...

Informacja o zmianie cen i stawek opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Jemielnica

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przypomina, że Decyzją: NR GL.RZT.70.6.2021 z dnia 06.04.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jemielnica na okres 3 lat (36 miesięcy tj. od 07.05.2021r. do 06.05.2024r). W związku z powyższym, z...

Informacja o zmianie cen i stawek opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przypomina, że Decyzją: NR GL.RZT.70.5.2021 z dnia 01.04.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 3 lat (36 miesięcy tj. od 01.05.2021r. do 30.04.2024r). W związku z powyższym,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/PK/04/2022

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ dostawa paliwa SWIK II. Załącznik Nr 1 do SWZ II – Druk oferty. Załącznik Nr 2 do SWZ II – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 3 do SWZ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Pionu Komunalnego w Organizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu. SWZ dostawa paliwa SWIK. SWZ dostawa paliwa SWIK – po zmianach. Załącznik Nr 1 do SWZ -Druk oferty. Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr...

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu