ZAPYTANIE OFERTOWE  nr postępowania PZP/W-130/04/2024 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :”Budowa ujęć wody J-2, J-3 i stacji uzdatniania wody w m. Jędrynie” gm. Strzelce Opolskie , obreb ewidencyjny 0001 Jędrynie

Termin składania 27 maj 2024 do godz. 10:00

  1. Zapytanie ofertowe projekt SUW Jędrynie.
  2. Skan decyzji środowiskowej.
  3. Badania wody w studni nr J-1.
  4. Skan wypisu i wyrysu z MPZP.
  5. Decyzja zatwierdzająca projekt.
  6. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
  7. Projekt jedrynie 2023.
  8. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3.
  9. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał nr 4.
  10. Wykaz osob i robot – Zal. nr 5 i 6.

Odpowiedź na pytanie wykonawcy 14.05.2024.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy 22.05.2024.

Projekt sieci do działki nr 19.