INFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją NR GL.RZT.70.52.2023 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

 1. orzekło o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 kwietnia 2021 roku (znak GL.RZT.70.5.2021)
 2. zatwierdziło ustaloną przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzelcach Opolskich Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.09.2023r.

Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.09.2023r. Taryfa wchodzi w życie w dniu 15 września 2023 roku.

pełna treść:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 36 miesięcy tj. od 15.09.2023 do 14.09.2026r.

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją NR GL.RZT.70.53.2023 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

 1. orzekło o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 kwietnia 2021 roku (znak GL.RZT.70.6.2021)
 2. zatwierdziło ustaloną przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzelcach Opolskich Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jemielnica na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.09.2023r.

Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.09.2023r. Taryfa wchodzi w życie w dniu 15 września 2023 roku.

pełna treść:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnicy na okres 36 miesięcy tj. od 15.09.2023 do 14.09.2026r.

 


 

INFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją NR GL.RZT.70.5.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23.04.2021r.

Zgodnie z Art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie (po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia) w dniu 01 maja 2021r.

pełna treść:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 36 miesięcy tj. od 01.05.2021 do 30.04.2024

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją NR GL.RZT.70.6.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jemielnica na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29.04.2021r.

Zgodnie z Art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie (po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia) w dniu 07 maja 2021r.

pełna treść:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnicy na okres 36 miesięcy tj. od 07.05.2021 do 06.05.2024r.

 

 


INFORMACJA

W SPRAWIE WYSTĄPIENIA BŁĘDU

W DECYZJI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZATWIERDZAJĄCEJ TARYFĘ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JEMIELNICA

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, że w Tabeli na stronie 9 Załącznika do Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach (znak sprawy: GL.RZT.70.6.2021 z dnia 06.04.2021r.) pn. „Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody w okresie 25-36 miesięcy obowiązywania taryfy) – Taryfowa grupa Odbiorców  – Pozostali Odbiorcy, Symbol taryfy W-1/J, Rodzaj cen i stawek opłat Cena za wodę [zł/m3]Cena /stawka brutto nastąpiła oczywista pomyłka pisarska polegająca na podaniu wyliczeniowo błędnej ceny brutto w wysokości 6,67 zł. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zatwierdzana przez uprawniony organ (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach) w cenach/stawkach netto – w tym przypadku 4,32 zł netto, dla której prawidłowo wyliczona cena brutto wynosi 4,67 zł. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że błędna Cena/stawka brutto w przedmiotowej Decyzji miała i tak mieć jedynie charakter poglądowy i nie będzie stosowana przy rozliczeniach z Klientami Spółki.

Zarząd SWiK Sp. z o.o.

w Strzelcach Opolskich