INFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją NR GL.RZT.70.5.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23.04.2021r.

Zgodnie z Art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie (po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia) w dniu 01 maja 2021r.

pełna treść:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 36 miesięcy tj. od 01.05.2021 do 30.04.2024

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją NR GL.RZT.70.6.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jemielnica na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29.04.2021r.

Zgodnie z Art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie (po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia) w dniu 07 maja 2021r.

pełna treść:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnicy na okres 36 miesięcy tj. od 07.05.2021 do 06.05.2024r.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu