KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 grudnia 2021r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Rozmierka zaopatrującego Jędrynie i Rozmierke. Treść komunikatu.

KOMUNIKAT

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 grudnia 2021r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kalinowice zaopatrującego Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dolna. Treść komunikatu.

KOMUNIKAT

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 grudnia 2021r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz. Treść komunikatu.

Informacja dla odbiorców wody wodociągu publicznego Kalinowice

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KALINOWICE (dla miejscowości Kalinowice, Kalinów, Niwki, Dolna Lipa, Ligota Dolna) W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nr 8/2020, dotyczącej udzielenia zgody na odstępstwo dla parametru azotanów w ujmowanej wodzie, informujemy o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wynikających z powyższego potencjalnie możliwych zagrożeniach...

KOMUNIKAT

Mając na względzie strategiczny dla zachowania bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków (dla Mieszkańców i działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica zakładów i instytucji) charakter działalności Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, z uwagi na zagrożenie związane ze stwierdzonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie...

KOMUNIKAT z nia 29.07.2021 w sprawie jakości wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 29.07.2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego: Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz Kalinowice zaopatrującego Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dolna.

Informacja dla mieszkańców ul. Krakowskiej

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, że w dniach od 30.06.2021r.  do  07.07.2021r. planuje się wykonanie Etapu II modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od bloku nr 41 do studni kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania z ul. Rynek Staramy się zminimalizować wszelkie niedogodności, stąd nasza Spółka wybrała najnowocześniejszą metodę...

YouTube video

Przedmiotem działalności SWiK Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Gmina Strzelce Opolskie i Gmina Jemielnica, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem tych gmin.
W ramach działalności pomocniczej wykonujemy usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz usługi specjalistyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

iBOK

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Przejdź

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Numer: 1/PKW/12/2021 Tytuł zadania: „Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) z PSZOK w Szymiszowie” Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Usługi. Specyfikacja Warunków Zamówienia. Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 1.2 Oświadczenie Wykonawcy. Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby. Załącznik nr 1.4 Wykaz usług. Informacja...

Plan połączenia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmującej) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmowanej)

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich wykonując zapis Art. 500  § 21   Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1526) bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości uzgodniony i podpisany w dniu 25.11.2020r. Plan połączenia Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (jako Spółki Przejmującej) i...

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich – 2 części (kontrakt 10), w tym : Część nr 1 : Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. Część nr 2 : Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Opolskiej i...

NABÓR NA STANOWISKO

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA i REALIZACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU. Szczegóły.
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu