KOMUNIKAT

Mając na względzie strategiczny dla zachowania bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków (dla Mieszkańców i działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica zakładów i instytucji) charakter działalności Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, z uwagi na zagrożenie związane ze stwierdzonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie przypadkiem zakażenia koronawirusem COVID-19

z dniem 12.03.2020r.

Zarząd SWiK Sp. z o.o. wprowadza całkowity zakaz wstępu swoich Klientów i Kontrahentów do poszczególnych pomieszczeń w siedzibie Spółki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami – wszelkie sprawy prosimy starać się załatwiać drogą:

  1.  telefoniczną pod numerami telefonu 77 461 27 08, 77 461 42 26, 77 461 39 65
    lub czynnym całodobowo numerem 994,
  2. mailową na adres swik@swik.com.pl

W przypadku konieczności złożenia pisma:

  1. drogą pocztową na adres:

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie

  • bezpośrednio w siedzibie Spółki, poprzez wrzucenie pisma/dokumentacji do oznaczonej napisem „TU proszę wrzucać korespondencję do SWiK Sp. z o.o.” skrzynki pocztowej zamontowanej po prawej stronie na poręczy przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki (brak możliwości bezpośredniego otrzymania potwierdzenia, na wniosek zamieszczony na piśmie możliwość otrzymania go na wskazany w piśmie adres email).

Z uwagi na zaistniałe okoliczności Zarząd Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich liczy na zrozumienie i przeprasza za wszelkie zaistniałe niedogodności wynikające z wydanych ograniczeń.

Zarząd Spółki