„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki tym działaniom zostanie osiągnięty następujący cel:

Rozwój infrastruktury, podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez zaprojektowanie i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie.

Inwestycja wykonywana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zadania prowadzona jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, drugi – roboty budowlane.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:

  • 1 512 900,00 zł brutto,
  • 1 230 000,00 zł netto,

wartość dotacji PROW: 815 004,00 zł,

w tym:

etap I – kwota 57 807,00 zł

etap II – kwota 757 197,00 zł

Terminy realizacji zadania: do 02.05.2023 r.