INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA (IBOK)

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich wdrożyło i udostępnia swoim Klientom Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Dzięki systemowi IBOK Klienci Spółki uzyskują bezpośredni i całodobowy dostęp do swoich rozliczeń (łącznie z możliwością pobrania w formacie PDF wystawionej faktury) oraz innych przydatnych informacji dotyczących posesji, których są Użytkownikami.

Wprowadzony system IBOK, dzięki proponowanym modułom tematycznym, ułatwia szybkie i bezproblemowe uzyskanie najpotrzebniejszych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, w tym:

 • dane Klienta: wyświetlanie danych Klienta (nazwa, adres) wraz z listą posesji,
 • umowy: wyświetlanie danych wybranej umowy (na życzenie Klienta można dołączyć skan podpisanej umowy),
 • wodomierze: wyświetlanie listy liczników w menu (z możliwością filtrowania
  po numerze fabrycznym) ze szczegółami wybranego licznika: numer, status, Użytkownik, data przyjęcia do ewidencji, stosowana taryfa rozliczeń itd.,
 • odczyty: wyświetlanie informacji o wprowadzonych odczytach (ich dacie, wskazaniu, zużyciu, typie) na każdym z użytkowanych wodomierzy (istnieje możliwość zgłoszenia odczytu danego wodomierza)
 • faktury: lista faktur Klienta pozwala szczegółowo przeglądać ich treść, istnieje możliwość podglądu faktury w formacie PDF,
 • rozrachunki: umożliwia wyświetlenie listy faktur i innych operacji (przedpłaty, nadpłaty) z możliwością filtrowania oraz podziałem na dokumenty zapłacone i niezapłacone, wyświetlane są również informacje: numer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, data płatności,
 • do pobrania: możliwość ściągnięcia na dysk Klienta dokumentów udostępnionych na serwerze,
 • zgłoszenia: możliwość wysyłania wiadomości (reklamacji, zapytań, wniosków),
 • ustawienia: możliwość zmiany hasła Użytkownika.

Uruchomienie IBOK ma na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu z Klientem
oraz podwyższenie standardów obsługi. Korzystanie z wspomnianej aplikacji umożliwia Państwu łatwe i samodzielne załatwienie spraw takich jak m.in.: sprawdzenie stanów wodomierzy, stanu swoich płatności czy historii swoich rozliczeń. IBOK pozwala na pobranie udostępnionych dokumentów.

Warunkiem uruchomienia IBOK jest akceptacja Regulaminu korzystania
z  Internetowego Biura Obsługi Klienta, Regulaminu korzystania z e-faktury
oraz wypełnienie i dostarczenie pocztą tradycyjną (47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10), elektroniczną (skan) (swik@swik.com.pl) lub osobiście do siedziby Spółki (pokój nr 005) Porozumienia (druk dostępny w siedzibie Spółki lub do pobrania w na stronie www.swik.com.pl w Zakładce DLA KLIENTA – DRUKI).

Niezwłocznie po dostarczeniu do Spółki podpisanego Porozumienia Użytkownik otrzymuje na adres e-mail indywidualny login oraz hasło (jednorazowe), którym posługuje się przy logowaniu do systemu. Szanując Państwa czas SWiK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich zachęca wszystkich swoich Klientów do skorzystania z tej nowoczesnej usługi.