Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

Marian Waloszyński

tel.:  77 /461-39-65

e-mail:  m.waloszynski@swik.com.pl

Kierownik Biura Jednostki Realizującej Projekt
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu

Małgorzata Sokołowska

tel.: 77 / 461-39-65 wew. 34

e-mail: m.sokolowska@swik.com.pl