KALENDARIUM

22.04.2022 r. Złożenie wniosku na przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa
02.12.2022 r. Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Opolskiego na wyżej opisane zadanie
20.01.2023 r. Upublicznienie zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawcy
07.04.2023 r. Podpisanie umowy z firmą „PLADA” Sp. z o. o. z Chrząstowic na kompleksową realizację inwestycji obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrynie”