Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

swik@swik.com.pl

Wodociągi/Kanalizacja

Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10

tel./fax 77/461 27 08

77/461 39 65

Odpady Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 2, tel. 77/461 36 49

PSZOK i Składowisko Odpadów Szymiszów, ul. Dworcowa 2, tel. 77/461 79 89