Dostawa energii elektrycznej do obiektów spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Termin składania23 maja 2024, godz. 10:00
Termin otwarcia23 maja 2024, godz. 12:00
 1. Treść ogłoszenia.
 2. Specyfikacja warunków zamówienia.
 3. Wzór oferty – edytowalny.
 4. Wzór oferty.
 5. Katalog Elektroniczny.
 6. Zestawienie PPE SWiK.
 7. Oświadczenie Wykonawcy – edytowalny.
 8. Oświadczenie Wykonawcy.
 9. Wzory Pełnomocnictwa Wspólne – edytowalny.
 10. Wzory Pełnomocnictwa Wspólne.
 11. Wzory Pełnomocnictwa PZS – edytowalny.
 12. Wzory Pełnomocnictwa PZS.
 13. Formularz – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – edytowalny.

Wyjasnienia SWZ 25.04.24

Wyjaśnienia SWZ – Wniosek 3 – 10.05.2024

Wyjaśnienia SWZ – Wniosek 4 – 10.05.2024

Wyjaśnienia SWZ – Wniosek 5 – 16.05.2024