Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 27.05.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 10.06.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 24.06.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 7.07.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 23.07.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 04.08.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 18.08.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 01.09.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 15.09.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 29.09.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.10.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 26.10.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.11.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 23.11.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 07.12.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 21.12.2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 05.01.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 18.01.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 02.02.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 15.02.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 03.03.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 16.03.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 29.03.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.04.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 26.04.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 10.05.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 24.05.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 07.06.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 21.06.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 05.07.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 19.07.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 02.08.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 16.08.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 30.08.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 13.09.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 27.09.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.10.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 25.10.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 08.11.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 22.11.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 06.12.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 21.12.2021

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 04.01.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 17.01.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 01.02.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 11.02.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 25.02.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 11.03.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 25.03.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 08.04.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 22.04.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 06.05.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 30.05.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 13.06.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 27.06.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 11.07.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 26.07.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 08.08.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 22.08.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 05.09.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 20.09.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 03.10.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 17.10.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 31.10.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 14.11.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 28.11.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 12.12.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 27.12.2022

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 09.01.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 23.01.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 06.02.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 20.02.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 06.03.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 20.03.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 03.04.2023

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych 17.04.2023