Kalendarium Projektu

Kalendarium Projektu

2016r. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej oraz pozwoleń na budowę.
2017r. Realizacja modernizacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Zakładowej, Leśnej i Osieckiej w Strzelcach Opolskich.
27 luty 2017r. Przesłanie wniosku o dofinansowanie na trzeci konkurs ogłoszony z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
17 styczeń 2018r. Lista rankingowa projektów w ramach konkursu, gdzie Projekt SWIK został umieszczony na liście projektów o statusie podstawowym jako 54 wśród 150 projektów z całej Polski.
23 maj 2018r. Podpisanie umowy na nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich z Biurem Inwestorskim – Janusz Rybka z Wrocławia.
12 czerwiec 2018r. Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0121/17-00 o dofinansowanie w kwocie do 36 665 659,97 zł.
18 lipiec 2018r. Podpisanie deklaracji wekslowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7 sierpień 2018r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka z Opola na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich.
14 grudzień 2018r. Podpisanie umowy z PHU „ORTUS” Januszem Fengler na usługę Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych p.n.: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie.
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”(Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Szczepanek).
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z Firmą Projektowo-Budowlaną „PION” S.c. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc z Lubenia na realizację zadań: „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”, w tym:Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna,

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie.

8 luty 2019r. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 46 874 660,54 zł.
19 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu na realizację zadania: Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.
8 lipiec 2019r. Podpisanie umowy z firmą Interhandler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na dostawę koparko-ładowarki marki JCB.
27 wrzesień 2019r. Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom z Jaryszowa na wykonanie zadania pt.:1.     Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

2.     Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

7 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia na realizację zadania: Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MAW1 do węzła MAW 56)
9 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J. w Opolu na realizację zadania: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina
9 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na realizację zadania: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich.
5 marzec 2020r. Podpisanie umowy z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym:a)     Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła Ma W56 do węzła MaW63 dla sieci magistralnej oraz od węzła MrW1 do węzła MrW19 dla sieci rozdzielczej – kontrakt 4 i 10.

b)     Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.

26.03.2020 r. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o. na dostawę ładowarki marki Weidemann, model:T5522 – ładowarka zakupiona w ramach zadania „Budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich” – kontrakt nr 3
17.07.2020 r. Podpisanie umowy na roboty budowlane z firmą ATA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu na realizację zadania: Wykonanie drugiej hali słonecznej suszarni – Obiekt 25B”
01.12. 2020 r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 3 części – Kontrakt 10 w tym:Przebudowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich
01. 12. 2020 r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 3 części – Kontrakt 10 w tym:a.     Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW 80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3  dla sieci rozdzielczej

Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku.

07.12.2020 r. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 3 części – Kontrakt 10 w tym:Część nr 1: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich
05.02.2021 r. Podpisanie umowy z Konsorcjum BLEJKAN-SANIT w składzie: BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, SANIT Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 2 części – Kontrakt 10 w tym:Część nr 2 pn. :Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
05.02.2021 r. Podpisanie umowy z firmą POLINSTAL  Sp. z o. o. z siedzibą w Krapkowicach na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 2 części – Kontrakt 10 w tym:Część nr 1 pn.: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
15.04.2021 r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO-MARKO Sp. Z o. o. z siedzibą w Jarocinie na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.:Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej o technologię uzdatniania wody
30.06.2023 r. Zakończenie Projektu – przesłanie ostatecznego rozliczenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2016r. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej oraz pozwoleń na budowę.
2017r. Realizacja modernizacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Zakładowej, Leśnej i Osieckiej w Strzelcach Opolskich.
27 luty 2017r. Przesłanie wniosku o dofinansowanie na trzeci konkurs ogłoszony z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
17 styczeń 2018r. Lista rankingowa projektów w ramach konkursu, gdzie Projekt SWIK został umieszczony na liście projektów o statusie podstawowym jako 54 wśród 150 projektów z całej Polski.
23 maj 2018r. Podpisanie umowy na nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich z Biurem Inwestorskim – Janusz Rybka z Wrocławia.
12 czerwiec 2018r. Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0121/17-00 o dofinansowanie w kwocie do 36 665 659,97 zł.
18 lipiec 2018r. Podpisanie deklaracji wekslowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7 sierpień 2018r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka z Opola na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej oraz dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich.
14 grudzień 2018r. Podpisanie umowy z PHU „ORTUS” Januszem Fengler na usługę Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych p.n.: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie.
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”(Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Szczepanek).
7 luty 2019r. Podpisanie umowy z Firmą Projektowo-Budowlaną „PION” S.c. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc z Lubenia na realizację zadań: „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”, w tym:Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna,Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie.
8 luty 2019r. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie dofinansowania do kwoty 46 874 660,54 zł.
19 luty 2019r. Podpisanie umowy z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu na realizację zadania: Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.
8 lipiec 2019r. Podpisanie umowy z firmą Interhandler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na dostawę koparko-ładowarki marki JCB.
27 wrzesień 2019r. Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom z Jaryszowa na wykonanie zadania pt.:1.       Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich2.       Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
7 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia na realizację zadania: Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MAW1 do węzła MAW 56)
9 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J. w Opolu na realizację zadania: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina
9 styczeń 2020r. Podpisanie umowy z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na realizację zadania: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich.
5 marzec 2020r. Podpisanie umowy z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym:a)       Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła Ma W56 do węzła MaW63 dla sieci magistralnej oraz od węzła MrW1 do węzła MrW19 dla sieci rozdzielczej – kontrakt 4 i 10.b)      Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.
26.03.2020 r. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o. na dostawę ładowarki marki Weidemann, model:T5522 – ładowarka zakupiona w ramach zadania „Budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich” – kontrakt nr 3
17.07.2020 r. Podpisanie umowy na roboty budowlane z firmą ATA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu na realizację zadania: Wykonanie drugiej hali słonecznej suszarni – Obiekt 25B”
01.12. 2020 r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 3 części – Kontrakt 10 w tym:Przebudowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich
01. 12. 2020 r. Podpisanie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 3 części – Kontrakt 10 w tym:a.       Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW 80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3  dla sieci rozdzielczejPrzebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku.
07.12.2020 r. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 3 części – Kontrakt 10 w tym:Część nr 1: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich
05.02.2021 r. Podpisanie umowy z Konsorcjum BLEJKAN-SANIT w składzie: BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, SANIT Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 2 części – Kontrakt 10 w tym:Część nr 2 pn. :Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
05.02.2021 r. Podpisanie umowy z firmą POLINSTAL  Sp. z o. o. z siedzibą w Krapkowicach na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Strzelcach Opolskich 2 części – Kontrakt 10 w tym:Część nr 1 pn.: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
15.04.2021 r. Podpisanie umowy z firmą HYDRO-MARCO Sp. Z o. o. z siedzibą w Jarocinie na roboty budowlane obejmujące zadanie pn.:Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej o technologię uzdatniania wody
30.06.2023 r. Zakończenie Projektu – przesłanie ostatecznego rozliczenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.