„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OPIS INWESTYCJI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Istniejąca stacja wodociągowa zapewnia dostawę wody do miejscowości: Kalinowice, Kalinów, Dolna Lipa, Niwki oraz Ligota Dolna.

W ramach projektu zostanie wykonane:

 • Budowa kontenerowego budynku SUW
 • Montaż nowego zestawu pomp II°
 • Instalacja układu dezynfekcji wody
 • Instalacja systemu uzdatniania wody wraz z sondą do pomiaru azotanów
 • Montaż nowych pomp I° znajdujących się w studniach
 • Wykonanie nowych obudów i uzbrojenie wszystkich studni
 • Remont zbiornika wody
 • Wykonanie zabezpieczenia wody p-poż dla wsi Ligota Dolna
 • Wykonanie rurociągów między obiektowych

Efektem przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody będzie:

 • uzyskanie wody do celów konsumpcyjnych, której skład będzie w pełni odpowiadać obowiązującym normom
 • poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody,
 • zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody poprzez wdrożenie zdalnego monitoringu pracy
 • mniejsza energochłonność SUW dzięki zamontowaniu sprawniejszych energetycznie pomp

STAN ISTNIEJĄCY

Stacja Wodociągowa obejmuje ogrodzony teren o powierzchni ok. 16,77 arów . Składa się z:

 • trzech studni głębinowych,
 • naziemnego zbiornika wody o pojemności V=150 m3,
 •  zestawu pomp drugiego stopnia znajdującego się w stalowym kontenerze
 •  chlorownia
Zdjęcie 1 Studnia nr 1A – ujmująca wodę z poziomu dolnego triasu
Zdjęcie 1 Studnia nr 1A – ujmująca wodę z poziomu dolnego triasu
Zdjęcie 2 Studnia nr 2 ujmująca wodę z dolnego triasu, razem ze studnią nr 1A osiągają maksymalną wydajność Q=50m3/h
Zdjęcie 2 Studnia nr 2 ujmująca wodę z dolnego triasu, razem ze studnią nr 1A osiągają maksymalną wydajność Q=50m3/h
Zdjęcie 3 Studnia K2A, ujmująca wodę z pstrego piaskowca o wydajności maksymalnej Q=12 m3/h
Zdjęcie 3 Studnia K2A, ujmująca wodę z pstrego piaskowca o wydajności maksymalnej Q=12 m3/h
Zdjęcie 4 Zestaw pomp drugiego stopnia składający się z pompy pilotującej, pompy minimalnej, pomy pośredniej oraz pompy szczytowej
Zdjęcie 4 Zestaw pomp drugiego stopnia składający się z pompy pilotującej, pompy minimalnej, pomy pośredniej oraz pompy szczytowej
Zdjęcie 5 Naziemny zbiornik wodny o objętości 150 m3 zaizolowany styropianem.
Zdjęcie 5 Naziemny zbiornik wodny o objętości 150 m3 zaizolowany styropianem.
Zdjęcie 6 Chlorownia składa się ze zbiornika podchlorynu sodu oraz pompki dozującej.
Zdjęcie 6 Chlorownia składa się ze zbiornika podchlorynu sodu oraz pompki dozującej.