Przetarg PZP/W – 103/02/2016

OGŁOSZENIE o przetargu Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich oraz modernizację stacji wodociągowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Zamieszczone wersje edytowalne formularzy są w celach pomocniczych. Obowiązująca treść formularzy winna być zgodna z wersją w formacie PDF Nr zamówienia: PZP/W – 103/02/2016 Dokumenty do pobrania:...

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych” Przedmiot oferty powinien być zgodny z warunkami przedstawionymi w następujących dokumentach: 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych 2. Wzór umowy w...

Przetarg P–04 PZP/2014

OGŁOSZENIE o przetargu Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle” (dokończenie realizacji zadania). Przetarg P – 04 PZP/2014 PLIKI DO POBRANIA: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3. Dokumentacja projektowa i STWiORB 4. Przedmiary robót 5....

Przetarg P-05/PZP/2014

Ogłoszenie o przetargu Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich realizowana w ramach projektu, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”. 1. Ogłoszenie o zamówieniuogloszenie 1.1. Ogłoszenie o zamówieniu zmiana z dnia 27.03.2014r. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz I zmiana z dnia 27.03.2014r. 3. Dokumentacja projektowa 4....

P–03/PZP/2013 – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

OGŁOSZENIE o przetargu Przetarg nieograniczony – zamówienie nr P–03/PZP/2013 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” Kontrakt 5 Kadłub Wieś , Kontrakt 8a Szymiszów Wieś, Kontrakt 8c Osiek. obejmujące: Część I- Kontrakt nr 5 – „Budowa kanalizacji w Kadłubie Wsi” Część II- Kontrakt nr 8a – „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej...