ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI

Zamówienie nr PZP/W-177/05/2019 Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o opublikowaniu zapytania ofertowego na dostawę koparko-ładowarki w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184012#

Przetarg nieograniczony

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich informuje, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu jako pełnomocnikiem zamawiających wspólnie udzielających zamówienie, ogłosili przetarg nieograniczony na: „1. Poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 11: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich oraz 2. Przebudowy i budowy...

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie – części 1,2 i 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY (Składanie ofert do 29.11.2018r.) zmiana terminu składania ofert na: 10.12.2018 godz 11:00 na Roboty budowlane pod nazwą: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie – części 1,2 i 3 Nr zamówienia: PZP/W- 276 / 10 / 2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.1...

USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY (Składanie ofert do 24.10.2018r.) na USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ :Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce OpolskieNr zamówienia: PZP/W- 238 / 08 / 2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 1a. Ogłoszenie zmian 2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ 3....

Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz  budowa suszarni osadów i instalacji OZE na  oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich. Nr zamówienia: PZP/W-202/07/2018 Informacja z dnia 04.10.2018 r.: Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 23 października 2018 r. do godz. 11.00 – sekretariat. Ip. Otwarcie...

Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna i modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

PRZETARG NIEOGRANICZONY (Składanie ofert do 25.06.2018r.) na ROBOTY BUDOWLANE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-100/03/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –...

Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna i modernizacja sieci kanalizacyjnych

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-100/03/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ 3. SIWZ część...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY na ROBOTY BUDOWLANE „Budowa i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich” Nr zamówienia: PZP/W-89/02/2017 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 3. SIWZ część I 4. SIWZ część II 5. SIWZ część III 6. Załączniki do SIWZ (wersja PDF) 7. Załączniki do SIWZ wersja...

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich

PRZETARG NIEOGRANICZONY NADZÓR INWESTORSKI dla zadań modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-045/02/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Standardowy formularz JEDZ – wer. edyt. 3. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców 4. SIWZ cz. II – Wzór umowy 5. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu...

Zapytanie ofertowe na usługi nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” – Część I Nr zamówienia: PZP/W-057/01/2017 Dokumenty do pobrania: 1. Cz. I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cz.II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Cz. III Specyfikacja Istotnych Warunków...