USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY

(Składanie ofert do 24.10.2018r.)

na USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ :
Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie
Nr zamówienia: PZP/W- 238 / 08 / 2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Ogłoszenie zmian

2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ

3. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców

4. SIWZ część II – wzór umowy

5. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

7. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

8. Mapa poglądowa zakresu przedmiotu zamówienia

9. Instrukcja do skorzystania z programu szyfrującego 7zip

10. Odpowiedź na pytanie wykonawcy – 26.09.2018

11. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT i Zmiana zapisów SIWZ cz. I – 08.10.2018 r

12. Informacja z otwarcia ofert.

13. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia