Przetarg PZP/W – 103/02/2016

OGŁOSZENIE o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich oraz modernizację stacji wodociągowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Zamieszczone wersje edytowalne formularzy są w celach pomocniczych.

Obowiązująca treść formularzy winna być zgodna z wersją w formacie PDF

Nr zamówienia: PZP/W – 103/02/2016

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał 1a – opis przedmiotu zamówienia część kanalizacyjna

3.1 Plan sytuacyjny

3.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał 1b – opis przedmiotu zamówienia część wodociągowa

3.2 Plan sytuacyjny

4. Formularze

5. Oświadczenia

6. Wykaz wykonanych usług

7. Wykaz osób

8. Wzór umowy

9. Ogólna Instrukcja BHP

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1 – 04.03.2016r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 – 09.03.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 24.03.2016

Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia – 01.04.2016