Przetarg nieograniczony

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich informuje, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu jako pełnomocnikiem zamawiających wspólnie udzielających zamówienie, ogłosili przetarg nieograniczony na:

„1. Poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 11:

Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich oraz

2. Przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich”.

Ogłoszenie i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na profilu nabywcy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/197559

Dokumenty przetargowe można uzyskać również pod adresami:

www.bip.zdw.opole.pl

https://platformazakupowa.pl

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępna jest na profilu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pod adresem:

https://platformazakupowa.pl

https://platformazakupowa.pl/transakcja/197559

www.bip.zdw.opole.pl