Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich”

Nr zamówienia: PZP/W-89/02/2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

3. SIWZ część I

4. SIWZ część II

5. SIWZ część III

6. Załączniki do SIWZ (wersja PDF)

7. Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

8. Dokumentacja:

a) zadanie A

b) zadanie B

c) zadanie C

Odpowiedzi na pytania wykonawców 1

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2

Odpowiedzi na pytania wykonawców 3

Odpowiedzi na pytania wykonawców 4

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia