PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ROBOTY BUDOWLANE

„Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie kontrakt 10” – w tym :

  1. Przebudowa  i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MaW1 do węzła MaW 56) – kontrakt 10.
  2.  Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina – kontrakt 10- oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.
  3. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich – kontrakt 10

Nr zamówienia: PZP/W-322/09/2019

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Sprostowanie ogłoszenia

2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ

3. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców

4. SIWZ część II – wzór umowy

5. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

7. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

8. Dokumentacja projektowa i przedmiary:

   8.1. Projekt przebudowy – Magistrala ul. Cementowa

   8.2. Projekt przebudowy ul. Brzezińska, Ujzadowska

   8.3. Projekt przebudowy ul. Rychla