Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie – części 1,2 i 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY

(Składanie ofert do 29.11.2018r.)

zmiana terminu składania ofert na: 10.12.2018 godz 11:00

na Roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie – części 1,2 i 3

Nr zamówienia: PZP/W- 276 / 10 / 2018

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2. SIWZ część I – Instrukcja dla Wykonawców3. SIWZ część II – wzór umowy

4. SIWZ część III – Opis przedmiotu zamówienia

5. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki (wersja PDF)

6. SIWZ część IV – Formularz ofertowy i załączniki ( wersja edytowalna)

7. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ

8. Dokumentacja części 1

9. Dokumentacja części 2

10. Dokumentacja części 3

11. Instrukcja do skorzystania z bezpłatnego programu szyfrującego 7zip

12. Odpowiedzi na pytanie wykonawcy

12.1 Odpowiedzi na pytania wykonawcy nr 1

12.1 Odpowiedzi na pytania wykonawcy nr 2

13. Zmiana terminu składania ofert

14. Informacja z otwarcia ofert.

15. Zawiadomienie o unieważnieniu części 3 – 18.12.2018

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert – 24.01.2019

17. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia