PRZETARGI POIS 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe na usługi nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” – Część I Nr zamówienia: PZP/W-057/01/2017 Dokumenty do pobrania: 1. Cz. I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cz.II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Cz. III Specyfikacja Istotnych Warunków...