Władze Spółki:

Marian Waloszyński     –    Prezes Zarządu

Tomasz Gibki                   –    Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu

Dorota Pietrowska       –    Prokurent

 

Rada Nadzorcza:


Waldemar Baluch          – przewodniczący

Waldemar Piontek         – sekretarz

Henryk Griner                  – wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu