W dniu 5 marca 2020r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. podpisały umowę z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym

W dniu 5 marca 2020r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. podpisały umowę z Zakładem Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka na roboty budowlane obejmujące zamówienia pn.: Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III, ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – (Kontrakt 10 i 4) w tym:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła Ma W56 do węzła MaW63 dla sieci magistralnej oraz od węzła MrW1 do węzła MrW19 dla sieci rozdzielczej – kontrakt 4 i 10.
  2. Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.