Uroczyste podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka i Grodzisko (Kontrakt 1,2,3,4) w związku z realizacją Projektu : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J. z siedzibą w Budzyniu.

W dniu 05 października 2010roku o godzinie 12-tej w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Inwestora z przedstawicielami firmy Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA TECHNIK” S.J. z siedzibą w Budzyniu przy Os. Cechowe 31 . W obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Strzelce Opolskie oraz Nadzoru Inwestorskiego zostały podpisane umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” – Kontrakt 1,2,3,4 pomiędzy Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. i firmą „ ATA TECHNIK” Spółka Jawna. Umowy te dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka i Grodzisko.