IFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.30.2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Opolskie na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.05.2018r.

W związku z powyższym Spółka informuje o następujących czasookresach i wysokościach obowiązywania Taryf:

  1. od 23.05.2018r. do 22.05.2019r. Taryfa zatwierdzona na okres 1-12 miesięcy,
  2. od 23.05.2019r. do 22.05.2020r. Taryfa zatwierdzona na okres 13-24 miesięcy,
  3. od 23.05.2020r. do 22.05.2021r. Taryfa zatwierdzona na okres 25-36 miesięcy.

Pełna treść taryf od 23.05.2018 do 22.05.2021 dla Gminy Strzelce Opolskie

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.31.2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.05.2018r.

W związku z powyższym Spółka informuje o następujących czasookresach i wysokościach obowiązywania Taryf:

  1. od 23.05.2018r. do 22.05.2019r. Taryfa zatwierdzona na okres 1-12 miesięcy,
  2. od 23.05.2019r. do 22.05.2020r. Taryfa zatwierdzona na okres 13-24 miesięcy,
  3. od 23.05.2020r. do 22.05.2021r. Taryfa zatwierdzona na okres 25-36 miesięcy.

Pełna treść taryf od 23.05.2018 do 22.05.2021 dla Gminy Jemielnica

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu