Rozpoczęcie robót w Dziewkowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce i Grodzisku.

Z początkiem listopada 2010r. ruszyły prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dziewkowice. W pierwszym tygodniu prac ułożono odcinek około 80 mb kanału grawitacyjnego w ul. Strzeleckiej oraz w tej samej ulicy rozpoczęto roboty przy rurociągu tłocznym. W Dziewkowicach ruszyły również prace przy układaniu kanałów grawitacyjnych przy ul. Dziewkowickiej, ul. Nowotki, ul. Krótkiej, ul. Centawskiej i ul. Podgórnej. W tym samym tygodniu przystąpiono do prac w Błotnicy Strzeleckiej na kanale grawitacyjnym przy ul. Centawskiej oraz rozpoczęto budowę rurociągu tłocznego w kierunku miejscowości Centawa.W Grodzisku ruszyły roboty na kanale grawitacyjnym przy ul. Leśnej. Dnia 22 grudnia 2010 roku odbył się częściowy odbiór wykonanych robót w miejscowościach Dziewkowice i Błotnica Strzelecka.