PRZETARG PZP/W-205/04/2013

OGŁOSZENIE o przetargu „Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późn. zm.) pod nazwą: USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych...

PRZETARG VI P‑05a/PZP/2011

Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, realizowaną w ramach Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” – nr zamówienia P‑05a/PZP/2011 – ukazało się 12 maja 2011r. w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest dostępne w bazie TED (Tenders Elektronic Daily) (Dz.U./S S91 12/05/2011 148896-2011-PL) 1....

PRZETARG V P-05/PZP/2011

Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, realizowaną w ramach Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” – nr zamówienia P-05/PZP/2011 – ukazało się 08 marca 2011r. w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest dostępne w bazie TED (Tenders Elektronic Daily) (Dz.U./S S 46 08/03/2011 75321-2011-PL)...