Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz  budowa suszarni osadów i instalacji OZE na  oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich. Nr zamówienia: PZP/W-202/07/2018 Informacja z dnia 04.10.2018 r.: Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 23 października 2018 r. do godz. 11.00 – sekretariat. Ip. Otwarcie...

Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna i modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

PRZETARG NIEOGRANICZONY (Składanie ofert do 25.06.2018r.) na ROBOTY BUDOWLANE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-100/03/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –...

Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna i modernizacja sieci kanalizacyjnych

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-100/03/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ 3. SIWZ część...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY na ROBOTY BUDOWLANE „Budowa i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich” Nr zamówienia: PZP/W-89/02/2017 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 3. SIWZ część I 4. SIWZ część II 5. SIWZ część III 6. Załączniki do SIWZ (wersja PDF) 7. Załączniki do SIWZ wersja...

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich

PRZETARG NIEOGRANICZONY NADZÓR INWESTORSKI dla zadań modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-045/02/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Standardowy formularz JEDZ – wer. edyt. 3. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców 4. SIWZ cz. II – Wzór umowy 5. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu...