Przekazanie terenu budowy Wykonawcom dla miejscowości Kadłub, Rozmierz (Kontrakt 5 i 6), które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o.

W dniu 20 czerwca 2011r. o godzinie 8-mej w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. nastąpiło przekazanie terenu budowy dla miejscowości Kadłub i Rozmierz.