Przekazanie terenu budowy dla miejscowości Rozmierka, Dziewkowice, Błotnica Strzelecka i Grodzisko (Kontrakt 1,2,3,4), które odbyło się uroczystym odsłonięciem kamienia węgielnego w Rozmierce.

W dniu 15 października 2010r. w Rozmierce odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy. Rozpoczęcie największej inwestycji w gminie Strzelce Opolskie nastąpiło poprzez odsłonięcie kamienia węgielnego przez Burmistrza Strzelec Opolskich – Tadeusza Goc, gospodarza terenu Sołtysa Rozmierki – Joachima Kaczmarczyka oraz Starostę Strzeleckiego – Józefa Swaczynę.