Projekt ma już zapewnioną dotację unijną.

W dniu 22 lipca 2010r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. otrzymały Potwierdzenie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.

Otrzymane potwierdzenie dofinansowania z 22 lipca 2010 roku oznacza, że Projekt nie będzie sprawdzany przez Komisję Europejską a dofinansowanie jest pewne.

Uroczyste podpisanie potwierdzenia przyznania dofinansowania przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska -Stanisława Gawłowskiego odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie.