Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 19 luty 2019r. podpisano umowę z firmą ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Budzyniu.