Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 9 stycznia 2020r. podpisano umowę z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek – Janicka na realizację zadania: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich.

oraz

umowę z firmą WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J. w Opolu na realizację zadania: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina.