Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 7 stycznia 2020r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia na realizację zadania: Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MAW1 do węzła MAW 56)