Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.:” Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.

W dniu 27 września 2019r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom z Jaryszowa na wykonanie zadania pt.:

  1. Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
  2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

Inwestorem zadania 1 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast zadania 2 – Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.