Podpisanie umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 23 czerwca 2010 roku.

W dniu 23 czerwca 2010roku o godzinie 13-tej w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Beneficjenta z przedstawicielami firmy TRACTEBE ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dulęby 5, podczas którego została podpisana umowa na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” pomiędzy Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. i firmą TRACTEBE ENGINEERING S.A.