Podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej w związku z realizacją Projektu : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z Wytwórnią Urządzeń Komunalnych WUKO Handel, Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi.

W dniu 19 lipca 2011r. w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z Wytwórnią Urządzeń Komunalnych WUKO Handel, Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi.