Podpisanie umowy na dostawę koparko-ładowarki marki JCB

W ramach projektu pt.: Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno – kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie, podpisano w dniu 8 lipca 2019r. umowę z firmą Interhandler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na dostawę koparko-ładowarki marki JCB.