Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kadłub, Rozmierz, Sucha oraz przebudowę w sieci wodociągowej w Szymiszowie Osiedle ( Kontrakt 5, 6, 7,8 ) w związku z realizacją Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.

W dniu 27 maja 2011 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kadłub, Rozmierz, Sucha oraz przebudowę w sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle. Cała uroczystość odbyła się w obecności władz Gminy Strzelce Opolskie, którą reprezentował Wiceburmistrz Józef Kampa oraz Nadzoru Inwestorskiego. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejsze oferty Wykonawców dla poszczególnych miejscowości:

 

Kadłub : Konsorcjum:

– LIDER: PUH M+ Sp. z o.o. 47-230 Kędzierzyn-Koźle, u. Strzelecka 13b

– Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KPRI” Sp. z o.o.

 

Rozmierz : ABM SOLID S. A. 33-100 Tarnów, ul. Bartla 3

Sucha : Konsorcjum:

-LIDER: Firma Projektowo-Budowlana „PROTEK” Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1

– MOLEWSKI Sp. z o.o. 87-860 Chodecz, ul. Kaliska 11

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Sp. z o.o. 62-530 Kazimierz Biskupi, Kamienica 47

– PROFITECT Sp. z o.o. 98-100 Łask, ul. Lutomierska 8

 

Szymiszów Osiedle : Równocześnie z budową sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi przebudowa w sieci wodociągowej

– „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 2